Vlkolínec
Pamiatka ľudovej architektúry UNESCO

Vlkolínec - živá obec, ktorá bola Slovenskou vládou roku 1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry s cieľom trvalo chrániť kultúrne hodnoty tejto lokality a ako neporušený sídelný celok, ktorý z hľadiska rovnorodosti nemá porovnateľný súbor domov v rámci stredoeurópskeho územia bol zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva (výbor svetového dedičstva UNESCO schválil zápis Vlkolínca 11. decembra 1993 v Kolumbijskom meste Cartagene). Zapísanie do zoznamu potvrdzuje výnimočnosť a univerzálnu hodnotu kultúrnych alebo prírodných lokalít, ktoré vyžadujú ochranu v prospech celého ľudstva.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke http://www.vlkolinec.sk/vsk.

Fotografie pochádzajú zo stránky http://www.vlkolinec.sk/vsk/menu/fotogaleria-video/fotografie-vlkolinca/leto.

Sledujte nás aj na