Opatrenia COVID-19

Prihláška

Ak nám umožníte poznať Váš dátum narodenia, budeme Vám naviac poskytovať narodeninové bonusy.

Vaša adresa (na daňový doklad)

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre WILI HOLDING a.s., Streženická cesta 1025, Púchov, IČO: 36321427. Týmto ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľujem podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon") súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefón, email a to na účely evidovania členstva vo Wbenefits club, poskytovania členských benefitov a zasielanie noviniek.

Súhlas udeľujem na dobu neurčitú. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na office@wiliholding.sk. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 Zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona.

Sledujte nás aj na

Novinky e-mailom

Zadajte svoj e-mail a budeme Vám občas zasielať informácie o výhodných ponukách, novinkách a zaujímavostiach.